UFU הלוואות חוץ בנקאיות

אצלנו תמצאו:

הלוואות מאדם לאדם

הלוואות מאדם לאדם
הלוואות מאדם לאדם

הלוואה היא נטילת כסף מגוף כלשהו והחזר ההלוואה בהתאם למסוכן בין הצדדים. כאשר אנו מדברים על הלוואות אנו בדרך כלל מדברים על הלוואות מהבנקים או מגופים חוץ בנקאים שונים; אנו מבקשים הלוואה, הגוף הפיננסי בוחן את דירוג האשראי שלנו ואת היסטוריית ההתנהלות שלנו בחשבון כמה שנים אחורה ובהתאם למה שהוא מוצא הוא מחליט אם לתת לנו הלוואה או לא ובאילו תנאים. כאשר הגופים הללו לא מוכנים לתת לנו הלוואה בשל דירוג אשראי נמוך, התנהלות לקויה בחשבון (אפילו אם נגרמה בתמימות) או מכל סיבה אחרת – נצטרך למצוא אלטרנטיבות אחרות אבל חוקיות. כאן הלוואות מאדם לאדם עשויות לעזור לנו.

מהן הלוואות מאדם לאדם?

הלוואות מאדם לאדם אלו הלוואות שכפי שהן נשמעות, ניתנות על ידי אדם אחד לאדם אחר, ללא תלות בגוף פיננסי כזה או אחר. בשם נוסף הן נקראות גם הלוואות חברתיות. מכיוון שאיננו יודעים מי הצד המלווה את הכסף (אלא אם כן מדובר באדם שאתם מכירים מחייכם האישיים) הרי שכדאי לעבוד מול גופים מוכרים המספקים הלוואות חברתיות ופועלים תחת פיקוח משרד האוצר והממשלה.

הלוואה מאדם לאדם כיצד זה מתבצע?

הרעיון הוא מאוד פשוט – אתם מבקשים הלוואה מהגוף המרכז/מאגד אנשים המוכנים לתת הלוואה לאנשים אחרים בריבית אטרקטיבית וההלוואה עולה למכרז בדרך כלל, כאשר המלווים בודקים האם הם מעוניינים להעניק את ההלוואה.

באילו תנאים ניתן לקבל את ההלוואה?

תנאי ההלוואה יהיו בדרך כלל פחות נוקשים מאלה של הבנקים ובמקרים מסוימים אנשים פשוט רוצים לעזור במתן הלוואה גם לאנשים שבאמת זקוקים לה ובשל המצב הכלכלי שלהם והמצב בחשבון לא יכולים לקבל את ההלוואה מגוף פיננסי אחר. לעתים אבל כן תידרש להציג ערבים או לעמוד בדרישות מינימליות. זה תלוי בסכום שאתם מבקשים ובפרמטרים רבים אחרים.

מתי נרצה לפנות לאופציה הזו?

האופציה של הלוואות מאדם לאדם צריכה להיות האופציה האחרונה שלכם. בדקו תחילה את האפשרות לקבל הלוואה מהבנק או מגוף פיננסי מוכר וממוסד. לאחר מכן אם צריך פנו להלוואה בגמילות חסדים או מעמותות או קרנות שונות המסייעות לחתכים שונים באוכלוסייה. במידה ואלה לא עוזרים לכם אז חפשו אפשרויות של הלוואות מאדם לאדם, ערכו הסדר מסודר ותוודאו שמדובר בגוף מפוקח היטב המתווך את ההלוואות האלה.

מודעות: